schakel tussen leef- en systeemwereld


Belangen van cliënten, collega's en leiding met elkaar verbinden krijgt meer betekenis als cliënten- en ondernemingsraden een faciliterende rol op zich nemen. De krachten van raadsleden verleggen van papiervreters naar begeleiders van groepsprocessen. Zo blijft er tijd over voor de toetsende rol en het onderhouden van het proces binnen de medezeggenschap. Op deze manier zijn de raden een belangrijke schakel tussen doen en denken, of zoals het ook wel wordt genoemd: de leef- en systeemwereld.         

'Krachten van raadsleden verleggen van papiervreters
              naar begeleiders van groepsprocessen'                                 

Kennis en ervaring

Coaching, coördinatie, (strategische) advisering en praktische ondersteuning is een combinatie die mij goed afgaat. Het werken met waarden zoals vertrouwen en wederkerigheid op basis van het Rijnlandse besturingsmodel draagt bij aan een fijne leef- en werkplek. Ik ondersteun teams, raden en professionals op basis van het vertrouwen dat iedereen het werk graag goed wil doen, maar dat het soms zoeken is naar hoe dat dan (samen) moet. En hoe iedereen in zijn of haar rol blijft. 

 
  ‘Werken met waarden als vertrouwen en wederkerigheid' 


Als adviseur medezeggenschap ontwikkel ik al jaren diverse vormen van medezeggenschap die er voor zorgen dat iedereen meedoet.
Mijn ervaringen deel ik door middel van presentaties, workshops en inspiratiebijeenkomsten. Ik maak deel uit van het platform van ambtelijk secretarissen (niveau 3 adviseurs). Dit platform inspireert en voedt de SER over verschillende actuele thema's binnen organisaties over (nieuwe vormen van) medezeggenschap. Na sociale opleidingen heb ik verpleeg- en hogere managementopleidingen gevolgd. In mijn werk gebruik ik o.a. theorie, methoden en creatieve werkvormen uit de succesvol doorlopen leergangen Theory U en Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken). Stijl en persoonlijkheid

Persoonlijk, humor, creatief en gemakkelijk in de omgang zijn typeringen die mij kenmerken. Verder ben ik scherp waar nodig en heb een sterk analytisch vermogen. Ik beweeg mij natuurlijk tussen diverse niveaus, schakel snel en ben een pure verbinder. Ik ben een fijne sparringpartner bij het denken over de strategie en beleid van organisaties op het gebied van nieuwe medezeggenschap en organiseren vanuit dat wat nodig is in het primaire proces. Werken vanuit de bedoeling moet in alle lagen van de organisatie terug te zien zijn. De verbinding leggen en het vertalen van strategisch beleid naar tactisch- en operationeel niveau(en vice versa) is mijn expertise. 

    

  'Kracht van organiseren door cliënten en medewerkers samen'

© Copyright Leyser advies & ondersteuning