Coördinatie, advies en leiding

 • adviseren over medezeggenschapstrajecten
 • adviseren over nieuwe vormen van medezeggenschap
 • adviseren en praktische ondersteuning in het werken vanuit de bedoeling van de organisatie
 • coördineren van verschillende routes medezeggenschap (centraal en decentraal)
 • coördineren en bewaken werkplan van raden en teams
 • coördinerenvan werkzaamheden in teams binnen de zorg
 • leiding en richting geven aan teams
 • planning en organisatie van werk

       Kennis en opleiding

 • kennis van Rijnlandse besturingsfilosofie
 • inhoudelijk adviseren over advies- en instemmingsaanvragen
 • kennis Appreciative inquiry
 • kennis Theory U
 • kennis van de WOR
 • vergadertechnieken- en structuur 
 • sociale- en verpleegopleidingen
 • managementopleidingen in de zorg

       Navigator 

 • informatie analyseren en advisering
 • advisering over positionering medezeggenschapsorganen
 • bewaken en combineren van verschillende rollen van de raden 
 • navigeren route van medezeggenschap 
 • strategisch en tactisch advisering over prioritering van afhandeling
 

         Proces ondersteuning                                                           

 • toepassen van vergader- en brainstormtechnieken                                                     
 • procesondersteuning nieuwe structuren van medezeggenschap
 • ondersteuning en training ambtelijk secretaris 
 • werken vanuit visie en hierop coachen
 • stimuleren en faciliteren van creatieve inbreng en werkvormen
 • on-the-job training incorporeren in het medezeggenschaps-werk
  (bij vergaderingen en voorbereidend werk)
 • ondersteuning aan teams op het gebied van samenwerking en opbouw
 • structuur helpen aanbrengen in de werkzaamheden zodat het werk weer soepel
  en efficiënt loopt