Wie ben ik

Ik ben Mirjam Leyser en werken met mij staat voor nieuwe degelijkheid: betrouwbaar, puur en duurzaam. Terwijl je trouw blijft aan jezelf en tegelijkertijd meegaat met de snelle verandering van deze tijd. Ik neem mijn ervaring als teamleider en mijn beleids adviserende werk binnen de medezeggenschap mee in mijn advies- en ondersteuning.   

Wat geloof ik

Ik geloof dat zorg of dienstverlening pas waarde toevoegt aan het leven van mensen als dit volledig in afstemming gebeurt met de mensen om wie het gaat. Van echte dienstverlening is dus pas sprake als er tussen cliënt en professional sprake is van wederkerigheid en gelijkwaardigheid in de relatie.

Ik denk dat medewerkers die primair in de uitvoering werken heel goed weten wat er nodig is om hun werk te doen. En dat een bedrijf of organisatie er alles aan moet doen om deze kennis te benutten. Ruimte, invloed en vertrouwen geeft immers lucht, licht en een lach. 

Wat doe ik

Ik bied ondersteuning aan cliënten- en ondernemingsraden, professionals en bestuurders die werken met raden. In mijn werk ga ik graag op zoek naar hoe je loskomt van vaste patronen die een constructieve samenwerking in de weg staan. Hoe schep je een cultuur en structuur die gebaseerd is op een visie waarin het gezamenlijke belang uitgangspunt is?

Daarnaast bied ik ondersteuning aan teams die zelf aan de slag zijn met het vergroten van zeggenschap in hun werk. Ook ben ik inzetbaar als interim teamleider in de zorg.


Ik richt mij primair op het versterken van vertrouwen in elkaar en het verbeteren van de samenwerking op basis van het Rijnlandse besturingsmodel. Op een natuurlijke en praktische wijze werken we samen naar schakels tussen uitvoering, beleid en bestuur.